Raviraitti 45, 20380 TURKU
02 255 0001
Ma, ke ja to: 8-20. Ti ja pe: 8-16

Kuntoutuspalvelut

Monien  tuki- ja liikuntaelinsairauksien hoitotulokset  paranevat lihaskuntoutuksen,  ollessa osana eläinlääkinnällistä hoitoa. Samoin kengityksen olleessa optimaalisena tukena tietyissä sairauksissa kuten hankosidevamman, syvän koukistajajänteen vaurion kuntoutuksessa saadaan useimmiten parempi lopputulos.

Vesiallasterapia

Hevosklinikan oma vesiallas valmistui helmikuussa 2021 jonka avulla voimme nyt  tehostaa kuntoutettavien potilaiden paluuta työhön.  Kuntoutuksella   pyritään alentamaan uudelleen vammautumisen riskiä sillä että hevosen lihaskunto, asentotuntotietous ja liikeradat olisivat paremmalla tasolla siinä kohtaa kun lajinomainen treeni aloitetaan  uudelleen.

Hevosten vesikävelymatto sopii erinomaisesti toipilashevosten kuntoukseen mm. tuki- ja liikuntaelintenvammojen ja leikkausten jälkeen, sekä urheiluhevosten treenin monipuolistamiseen ja muun liikunnan tueksi. Vesikävelyssä etuna on veden vastus ja kannattelevuus, joilla saadaan ohjattua ja tuettua hevosen liikkumista oikealla tavalla ja mm. kevennettyä hevosen painoa ja sitä kautta jalkoihin kohdistuvaa rasitusta. Veden korkeutta ja kävelymaton nopeutta säätelemällä saadaan jokaiselle hevoselle sopiva kuntoutus- tai treeniohjelma ja voidaan vaikutta mm. selän ja nivelten liikkuvuuteen. 

Vesikävelymaton etuina ovat mm. lyhentynyt toipilasaika, suorituskyvyn kasvu, lihaksiston kehittyminen, sydän- ja verenkiertoelimistön toiminnan tehostuminen, liikkuvuuden tehostuminen, kivun poisto, joustavuuden lisääntyminen, oikean liikkumisen tukeminen ja nivelten ja jänteiden rasituksen väheneminen. Vesikävely tarjoaa mahdollisuuden kontrolloituun tehokkaaseen liikuntaan, jossa minimoidaan treenissä syntyvät vammat.  

Syvässä vedessä kävely on rankkaa treeniä, johon hevonen totutetaan hallitusti asteittain. Ennen vesiallaskuntoutuksen aloittamista on suositeltavaa tehdä alkuarviointi hevosen tilasta, asettaa tavoitteet kuntoutukselle ja käydä läpi myös kotitallilla tehtävät harjoitteet, jos hevonen ei jää klinikalle asumaan kuntoutuksen ajaksi. Tyypillinen kuntoutusaika on 5 viikkoa ja jokaiseen vesikävelyyn sisältyy lämmittelevä ja palautteleva jakso itse treenikävelyn lisäksi. Kuntoutettavia hevosia arvioidaan lisäksi viikoittain, jotta nähdään miten kuntoutus edistyy. 

Terapialaser

Hevosklinikalla on käytössä nk. 4 tason terapialaserlaite joka avulla voidaan tuottaa valoenergiaa vaurioituneseen kudokseen. Tällä hetkellä hevosilla tehdään paljon tutkimustyötä terapialaserin hyvistä vaikutuksista jännevamman hoidoissa. Terapialaserhoidolla parannetaan solutasolla aineenvaihduntaa ja hapen kulkeutumista kudoksiin. Laservalo johtaa myös paikallisesti verisuonten laajentumiseen ja imutiehyeiden aktivoitumiseen, jolloin vaurioalueiden hoitoon saadaan apua.

Uusimissa tutkimuksissa terapialaserilla (4 tason laser) on todettu jännevammojen parantuvan paremmin kuin ilman hoitoa nk. konservatiivisesti hoidettuna. Laser-terapian on todettu myös edistävän huonosti paranevien haavojen hoitoa.

Lue tutkimusartikkeli laserterapian käytöstä jännevammojen hoidossa (pdf)

Shock wave

Shock wave koostuu korkeataajuisista ja korkeaenergisistä ääniaalloista jotka osuessaan kohdekudokseen vapauttavat energian kohdekudokseen. Energian vapautuessa aiheuttaa se paikallisen “uudisvaurion”, jolloin erityisesti kroonisia vammoja, jossa paraneminen on jäänyt kesken saadaan uudelleen aktivoitua.

Akutisoitumisen myötä alueen verisuonitus lisääntyy ja paranemisen edellytykset ovat paremmat. SW:terapialla on havaittu myös paikallista kivunlievitysvaikutusta, estäessään kipusignaalien välittymisen. Luiden kiinnityskohdissa sijaitsevien ligamenttivammojen ja jännevammojen ovat todettu vastaavan hyvin Shock Wave hoitoihin. Shockwave terapiaa suositellaan annettavaksi hoitosarjoina.

Sairaskengitykset

Sairaskengityksellä pyritään takamaan tuki ja liikuntaelinvaurioille optimaalinen tuki kuntoutusvaiheessa. Kengityspäätökset tehdään yhdessä hoitavan eläinlääkärin ja kengittäjän kanssa.
Kuntoutusohjeistuksessa voidaan myös antaa kengityssuosituksia,  joiden perusteella oma kengittäjä voi myös tehdä korjauskengityksen.

Varsojen jalkojen virheasennot, joihin pystytään useimmiten lievissä ja jopa hieman vakavemmissakin tapauksissa samaan apua, on yksi tärkemmistä kengittäjän ja eläinlääkärin yhteistyökuvioista.
Klinikallamme on yhteistyösopimus kengittäjä Mika Nurmen kanssa, ja hän vastaanottaa kengitettäviä hevosia klinikalla tiistaisin ja perjantaisin ajanvarauksella.

Klinikalla on myös sairaskengitykseen käytettäviä kenkiä varastossa, jolloin niiden saatavuus mahdollista seuravaa sairaskegitystä varten kotona helpottuu.

Lue lisää Kengitys

Fysioterapia

Eläinfysioterapiassa arvioidaan eläimen toimintakykyä ja liikkumista sekä niiden ylläpitämisen tai lisäämisen mahdollisuuksia. Arviointi tapahtuu omistajan haastattelun, eläimen havainnoinnin, erilaisten tutkimus- ja mittausmenetelmien avulla. Tutkimisen ja haastattelun perusteella laaditaan fysioterapeuttiset tavoitteet ja valitaan terapiamenetelmät. Prosessiin liittyy kiinteästi sekä fysioterapeuttisen tutkimisen ja tavoitteiden että fysioterapian menetelmien vaikuttavuuden arviointi.

Yleisimmät eläinfysioterapian asiakkaat ovat epäpuhtaasti liikkuvat hevoset, hevoset joiden suorituskyky on alentunut, tuki- ja liikuntaelimistön vaurioista ja kivuista kärsivät eläimet sekä hevoset, jotka leikkausten jälkeen tarvitsevat kuntoutusta. Sairaan eläimen fysioterapiasta päättää aina eläinlääkäri.

Eläinfysioterapiassa käsitellään hevosta erilaisilla manuaalisilla tekniikoilla, käytettään fysikaalisia hoitolaitteita sekä ohjataan terapeuttisia harjoitteita. Tunnetuimpia fysioterapian menetelmiä ovat venyttelyt, pehmytkudoskäsittelyt ja nivelmobilisaatiot sekä mekaaniset menetelmät eli fysikaaliset hoidot.

Fysioterapian tärkein menetelmä on terapeuttinen harjoittelu. Terapeuttisten harjoitteiden tavoitteena on kohentaa hevosen fyysisiä ominaisuuksia, kuten esimerkiksi koordinaatiota, asentotuntoa, lihasvoimaa ja kestävyyttä. Hyvän terapiatuloksen aikaansaamiseksi fysioterapeutti toimii kiinteässä yhteistyössä eläimen omistajan, hoitajan, eläinlääkärin tai valmentajan kanssa.Klinikalla on yhteistyösopimus eläinfysioterapeutti Laura Iiren kanssa, hän vastaanottaa klinikalla potilaita tiistaisin.

cross